Thursday, 2 May 2013

Project Working Committe Meeting

Apakah yang dimaksudkan dengan project committee meeting? Apakah document yang diperlukan untuk meeting ini?

Itulah kelemahan vendor ini kerana tidak paham/tidak dapat menyediakan document untuk sesi ini. Secara ringkasnya, dokumen yang diperlukan semasa meeting adalah:
  1. Agenda
  2. Minit meeting yang lepas
  3. Issue log
  4. Others matter
Keputusan yang dapat dibuat semasa meeting ini akan dilengkapkan dengan agenda yang telah dibuat. Dengan kesemua dokumen ini, semua committee dapat mengetahui status projek atau kelemahan pengurusan projek yang sedang dibangunkan.

Oleh yang demikian, walaupun sibuk dengan pengurusan projek yang lain, kita perlu juga menekankan dokumen yang diperlukan supaya kelancaran meeting ini selari dengan pengurusan projek yang sedang dijalankan.


--- sharing is caring ---