Friday, 19 July 2013

BPA Review - Purchase Order

Salam....

Walaupun Purchase Order (PO) adalah modul yang senang kerana rentetan daripada modul PR, tetapi dengan kerenah user menjadikan sesi modul ini mengambil masa 3 hari untuk menyiapkannya.

Semasa menyiapkan modul ini disiapkan, user banyak overlook (terlepas pandang) daripada pelbagai sudut. Kesannya, ada beberapa senario yang tidak dibincangkan secara mendalam.

--- sharing is caring ---

Thursday, 11 July 2013

BPA Review - Purchase Requisition

Alhamdulillah...

Dalam tempoh 2 hari, siap akhirnya BPA Review untuk module Purchase Requisition (PR). Masalah yang sering berlaku dan berlaku pada module ini adalah komitment daripada pihak user. Key roles user tidak join sesi ini. Only me yang membuat keputusan dan mencadangkan process flow yang terbaik pada department mereka.

itulah masalah yang sering berlaku sesi requirement jika user tidak memberikan kerjasama yang baik. Pelbagai kemungkinan boleh berlaku jika masalah ini tidak dibendung diantaranya adalah user tidak akan bersetuju dengan BPA yang telah siap, semasa implementation ada perkara yang tidak diambil kira, user mohon change request yang banyak semasa proses implementation.

Cara yang terbaik untuk menangani masalah seperti ini adalah, berharap user mengikut sahaja keputusan yang telah dibuat kerena masalah yang muncul berpunca daripada kesalahan mereka sendiri

--- sharing is caring ---

Tuesday, 9 July 2013

BPA Review - Fixed Asset Module

Selepas 3 hari berhempas pulas menyiapkan fixed asset module ini, akhirnya module ni berjaya disiapkan dengan bantuan maklumat pihak user, pengolahan oleh pihak vendor dan semakan oleh saya. Module ini amat mudah jika dipandang secara terus, tetapi user telah menjadikan module ini sukar untuk ditafsirkan.

Antara submodule yang disemak adalah:
1. Fixed Asset registration - GRN
2. Manual Registration through Asset Registration
3. Registration through Journal
4. Cost Acquisition adjustment
5. Depreciation / Ammortization
6. Depreciation adjustment
7. Asset transfer - accounting

Semua submodule yang dibincangkan mengambil kira semua kemungkinan senario yang bakal berlaku  .

--- sharing is caring ---

Sunday, 7 July 2013

BPA Review - Budget Module

Alhamdulillah

Akhirnya siap review untuk budget module. Kefahaman dan penelitian amat penting bagi menyiapkan sesebuah BPA. Untuk permulaan yang baik, pengertian, permintaan dan kefahaman daripada pihak user amatlah penting sebagai input kepada pihak vendor .

Walaupun masa yang diambil terlalu lama, dan sesi ini lebih kepada user requirement session, tetapi kepuasan pelanggan daripada sesi ini bagi menyiapkan module ini amat penting.

Subdmodule yang diambil kira semasa sesi Budget Module:
1. Budget Planning / Preparation
2. Budget Monitoring / Virement / Additional
3. Budget Forecasting

--- sharing is caring ---

Monday, 1 July 2013

BPA Review – Budget Module


Alhamdulillah, akhirnya review telah dibuat.

Budget module meliputi:
  • Budget Planning / Preparation
  • Budget Monitoring
  • Budget Forecasting


Tetapi hanya siap 2 submodule sahaja. Masa yang diambil untuk menyiapkan review ini 2 hari. Dapat disimpulkan bahawa 1 submodule = 1 hari. Lama kan, itu maknanya user requirement amat penting untuk memenuhi keperluan kedua-dua belah pihak.

--- sharing is caring ---

BPA Review – Inventory Management


Alhamdulillah….telah selesai review inventory management. Module yang paling asas dan penting dalam pembangunan system ini. Walaupun module ini Nampak mudah dan senang, tetapi kesannya boleh dilihat dalam module2 lain, inter related module.

Siap module yang pertama....

--- sharing is caring ---