Perkhidmatan

Qaisa Consultant & Training menawarkan perkhidmatan:1. Latihan
o   UBS Accounting
o   Microsoft Excel 2007 – Beginner / Intermediate / Advanced
o   Microsoft Word 2007 – Beginner / Intermediate / Advanced
o   UBS Stock Control

·          

    2. Consultant
o   Full set accounting
o   Penambahbaikan proses kerja bagi jabatan perolehan, perakaunan dan jabatan asset/harta benda
o   Dokumentasikan proses kerja
o   Menterjemah proses kerja (perakaunan) kepada system perakaunan
o   Menambah baik (upgrade / improve) system perakaunan sedia ada
o   Integrasi system perakaunan dengan system-sistem lain
o   Business Intelligent Dashboard bagi system perakaunan
o   System analyst / financial analyst

No comments:

Post a Comment