Tuesday, 22 January 2013

Sistem Stock Control (juga dikenali sebagai Sistem Inventori)


Baru-baru ini, telah diadakan latihan Sistem Stock Control/Sistem Inventori bagi pengguna admin bagi menyimpan rekod-rekod stor. Selain daripada stor alat tulis, sistem ini juga sesuai bagi stor menyimpan barang-barang bengkel, makmal dan juga barang-barang pemasaran.


Sistem Inventori/Sistem Stock Control ini dibangunkan bertujuan:
  • Mendaftar semua stor yang terdapat di HQ dan cawangan-cawangan
  • Merekod penerimaan barang mengikut stor yang terlibat
  • Merekod pengeluaran barang daripada stor (secara online / manual)
  • Mengemaskini maklumat stor
  • Merekod paras minima (ROL level)
  • Mengetahui baki terkini stor
No comments:

Post a Comment