Pengalaman

Pengalaman


No of service
Job description
1 year
·         Data Entry
·         Bank Reconciliation
2 years
·         Full set accounting
·         Bank reconciliation – currency USD
·         Bank reconciliation – currency MYR
4 years
·         Menambah baik proses Bank reconciliation untuk proses matching & unmatching secara automatic dalam system perakaunan
·         Upgrade system perakaunan sedia ada
·         Mewujudkan module baru iaitu e-claims  (travelling request, advance, claim)
·         Menambah baik module claims yang integrasi dengan system HR (bagi potongan gaji )
·         Integrasi Sistem ILMU dengan system perakaunan
·         Membangunkan submodule Fixed Deposit dan stock control
·         Menambah baik asset system
·         Upgrade system perakaunan dengan menggunakan Digicert (token)
·         Membangunkan Business Intelligent Dashboard untuk system perakaunan
·         Menambah baik proses kerja unit perolehan
·         Mencadangkan penambahbaikan proses kerja unit asset dan perolehan


No comments:

Post a Comment