Thursday, 27 December 2012

Recoupment dalam Sistem Perakaunan


Apabila sesebuah organisasi yang mempunyai cawangan (iaitu cawangan yang lebih daripada 1) dan cawangan tersebut mempunyai transaksi perakaunan yang tersendiri, konsep recoupment adalah konsep yang sesuai. Jika cawangan tersebut tidak mempunyai transaksi perakaunan yang tersendiri, konsep panjar wang runcit adalah konsep yang sesuai.

 

No comments:

Post a Comment