Thursday, 27 December 2012

Transfer Aset


Kebiasaannya transfer aset/pemindahan aset hanya melibatkan penempatan sahaja. Tetapi ada juga pemindahan yang berlaku termasuk dalam buku ledger sekali. Ini juga boleh dimasukkan sebagai transfer aset daripada HQ kepada branch yang melibatkan system perakaunan. 

No comments:

Post a Comment