Tuesday, 8 January 2013

Integrasi Sistem Booking dengan Sistem Asset


Booking sistem boleh dibahagikan kepada 2 iaitu:
  • Booking sistem bagi peralatan – pinjaman computer, LCD, kereta
  • Booking sistem bagi tempat – gymnasium, bilik mesyuarat

Booking sistem adalah sistem yang disediakan bagi organisasi yang menyediakan pinjaman. Booking sistem adalah sistem yang paling menarik kerana sistem ini akan dikaitkan dengan jadual dan kalender.  

Jika booking sistem melibatkan peralatan, maka booking sistem akan di integrasi dengan Sistem Asset

No comments:

Post a Comment