Tuesday, 8 January 2013

QA Sangat Penting Semasa Pembangunan Sistem


QA digunakan untuk mengurangkan pelbagai kemungkinan kesilapan yang mungkin wujud dalam setiap fasa. QA juga untuk menjamin kualiti system yang dibangunkan adalah terbaik.

QA adalah quality assurance yang memastikan pembangunan system mengikut piawaian/standard yang telah ditetapkan. Piawaian yang dimaksudkan adalah perjalanan / pergerakan system yang dibangunkan mengikut kehendak pengguna

Matlamat utama QA adalah :
  • Membangunkan perisian  bebas daripada bug  / error yang nyata / terselindung
  • Menentukan samada terdapat apa-apa perubahan daripada keperluan perisian
  • Menggunakan perisian dalam persekitaran yang sebenar
  • Memberi keyakinan dalam menggunakan perisian

No comments:

Post a Comment