Thursday, 10 January 2013

Sistem Inventory vs Sistem AssetAsset
Inventory
dikategorikan bagi harga kos yang lebih daripada harga siling asset. Contohnya, asset adalah semua barang yang harga kos melebihi daripada RM3000. Bagi barang tersebut, cabinet yang melebihi harga siling, dikategorikan sebagai asset
dikategorikan bagi harga kos yang kurang daripada harga siling asset. Contohnya, inventory adalah semua barang yang harga kos kurang daripada RM3000. Bagi barang tersebut, computer yang dibeli bawah harga siling, dikategorikan sebagai inventory
Depreciation & Accumulated Depreciation
Tiada depreciation

Ahli jawatankuasa pelupusan perlu melibatkan pihak kewangan

Pihak kewangan tidak terlibat untuk proses pelupusan

No comments:

Post a Comment