Thursday, 10 January 2013

Stock Control System


Ada sesetengah staff berpendapat bahawa stock control system adalah system yang merekod penerimaan barang, pengeluaran barang dan mengemaskini stock yang ada di dalam stor. Sebenarnya stock control system juga berkait dengan Income Statement dan juga Balance sheet. Oleh sebab itu, stock control system tidak boleh di pandang remeh oleh sesetengah pihak kerana stock control ini juga boleh menjejaskan keuntungan dan penyata kewangan sesebuah organisasi.

Dengan stock control system juga, kita mengetahui harga barang berdasarkan maklumat yang dimasukkan. Dengan maklumat ini juga, kita boleh melihat rekod kekerapan barang keluar/masuk di dalam system dan barang  yang telah lapuk di dalam store. Dengan ini, semua barang di dalam stor dikemaskini dan terkini daripada semasa ke semasa.

No comments:

Post a Comment