Thursday, 10 January 2013

Training HR System (Claim Module) Integration with Finance SystemHari ini telah diadakan sesi latihan yang ke-2. Minggu lepas telah diadakan sesi latihan yang pertama. Apa yang berlaku pada sesi latihan tersebut? Dengan menggunakan module dan konsep yang sama, di dapati sesi latihan ke-2 lebih banyak bug/error yang timbul. Kenapa semua ini berlaku walaupun sesi UAT telah berjaya dilakukan?

Ada banyak kemungkinan kenapa masalah ini berlaku. Diantaranya adalah:
  1. Patch yang digunakan telah di update tanpa pengetahuan user
  2. Customization yang telah dibuat telah menganggu proses sedia ada
  3. Developer tidak sedar locking telah telah wujud semasa sesi latihan pertama

Apabila integration secara database tidak boleh dilakukan, ada beberapa konsep integration lain boleh dilakukan mengikut keadaan diantaranya menggunakan konsep import/export. Tetapi data import yang disediakan perlulah sama/seiring dengan maklumat system kedua. Kalau boleh, janganlah terlalu banyak menggunakan konsep manual.

No comments:

Post a Comment