Friday, 15 February 2013

Data Setup For Stock Control System

Sedang menyiapkan enhance project lain, saya sempat menyiapkan data setup untuk sistem stock control. Data yang lebih kemas dan tersusun. Kebanyakan maklumat ini, saya perolehi daripada carian di internet.


No comments:

Post a Comment