Thursday, 21 February 2013

Pre-Kickoff Meeting


Pre - kickoff  meeting adalah satu langkah dimana sebelum kickoff meeting diadakan. Ia bertujuan untuk menentusahkan semua agenda perlu di selesaikan/dipersetujui sebelum kickoff di jalankan. Biasanya agenda untuk pre - kickoff dan agenda kickoff meeting adalah agenda yang sama tetapi agenda tersebut telah dimaklumkan dan pembetulan telah dilakukan mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak.


No comments:

Post a Comment