Monday, 4 March 2013

Kick Off Meeting

Pada hari Isnin (4/3/2013) telah diadakan kick off meeting untuk projek Sistem Kewangan. Banyak perkara yang dibincangkan diantaranya tentang milestone, project organisasi.

Pada sesi akan datang, milsestone terperinci akan dibincangkan. Target Sistem Kewangan ini akan disiapkan dalam tempoh 6 bulan dari sekarang. Ini bermakna, sistem ini akan disiapkan pada awal bulan Oktober 2013.

Saya berdoa dan berharap yang sistem ini dapat disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan.

No comments:

Post a Comment