Monday, 4 March 2013

Purchasing Submodule

Setelah siap perbincangan mengenai proses pembelian (secara terus) dengan pengguna / user, hasil perbincangan telah ihasilkan. Hasil perbincangan ini juga perlu disahkan oleh pihak yang terlibat (pengguna perolahan, finance, Unit Aset). Selepas disahkan, pengguna dapat menyiapkan SOP unit dimana tally dengan sistem yang akan dibangunkan.


No comments:

Post a Comment