Tuesday, 30 April 2013

Integration Finance System dengan Sistem Lain

Setelah berpenat-penat memikirkan pasal dokumen integration, akhirnya dokumen itu telah berjaya disiapkan.

Dokumen integration yang disiapkan adalah:
  1. Integration Finance dengan Student billing
  2. Integration Finance dengan Payroll System
  3. Integration Finance dengan e-claim (staff portal)

Integration yang penting adalah data yang perlu dihantar/diterima oleh sistem yang lain. Jika design yang dilakarkan adalah salah, menjadikan integration gagal dilaksanakan.

Pada dasarnya, orang yang memainkan peranan adalah sistem analyst. Beliau yang perlu tahu penggunaan/db yang digunakan oleh kedua-dua belah pihak. Penghantaran/penerimaan data juga perlu diambil kira bagi memastikan data tersebut boleh digunapakai.

--- sharing is caring ---

No comments:

Post a Comment