Thursday, 25 April 2013

Phase 1 - User RequirementAlhamdulillah...

Selama 1 bulan, sesi user requirement yang diadakan akhirnya selesai. Memang penat selama sesi ini dijalankan, malah banyak juga kerja backlog yang ada.

Sesi ini merangkumi module:

 1. Budget
 2. Procurement
 3. AP
 4. AR
 5. General Ledger (GL)
 6. Project Accounting
 7. CRM (participants)


Selain daripada module, sesi integration juga diadakan :

 1. Student Billing
 2. HR System
 3. Asset System


Masalah yang wujud semasa sesi integration adalah:

 1. Misunderstanding antara department dengan department yang lain
 2. Kehendak dan process yang berlainan
 3. Vendor tidak memberi kerjasama

No comments:

Post a Comment