Monday, 1 July 2013

BPA Review – Inventory Management


Alhamdulillah….telah selesai review inventory management. Module yang paling asas dan penting dalam pembangunan system ini. Walaupun module ini Nampak mudah dan senang, tetapi kesannya boleh dilihat dalam module2 lain, inter related module.

Siap module yang pertama....

--- sharing is caring ---

No comments:

Post a Comment