Friday, 19 July 2013

BPA Review - Purchase Order

Salam....

Walaupun Purchase Order (PO) adalah modul yang senang kerana rentetan daripada modul PR, tetapi dengan kerenah user menjadikan sesi modul ini mengambil masa 3 hari untuk menyiapkannya.

Semasa menyiapkan modul ini disiapkan, user banyak overlook (terlepas pandang) daripada pelbagai sudut. Kesannya, ada beberapa senario yang tidak dibincangkan secara mendalam.

--- sharing is caring ---

No comments:

Post a Comment