Monday, 16 September 2013

GAP Analysis

Selepas BPA document telah di sign off, langkah berikutnya adalah menyiapkan gap analysis document. GAP analysis dokumen amat penting kerana dapat menilai sejauh mana perbezaan sistem sedia ada dengan kehendak pengguna. Dokumen ini tidak melibatkan pengguna, dan pihak yang terlibat adalah pihak vendor dan juga IT department.

Disini dapat menilai sejauh mana vendor memahami maklumat pengguna yang telah diterangkan. Dan daripada dokumen ini, akan diteruskan kepada dokumen teknikal.

Pengolaan ayat dan penggunaan ayat dalam dokumen ini lebih kepada perkataan teknikal dan lebih cenderung kepada teknikal documen.

--- sharing is caring ---

No comments:

Post a Comment