Tuesday, 17 September 2013

QA BPA Doc

Setelah meneliti semua module dokumen, saya dapati QA BPA Doc tidak dilakukan oleh vendor.

Itulah kelemahan vendor dalam menjalankan tugas mereka. Dengan kelemahan vendor juga menyebabkan kelewatan menyerahkan dokumen untuk semakan.

Apa kelemahan jika QA dokumen tidak dilakukan:
1. Format setiap module berbeza mengikut pengarang
2. Konsistensi ayat bagi setiap module tidak selaras
3. Indent dan format tidak diselaraskan dengan betul

Masa yang diambil untuk membetulkan dokumen tersebut telah menganggu jadual perjalanan sistem.

Oleh itu, pihak vendor tidak boleh mengambil lewa dalam semua proses pembangunan sistem yang sedang dijalankan.

--- sharing is caring ---

No comments:

Post a Comment